Allmänna Villkor

Ikraftträdandedatum: 1 september 2018

Webbplatsen omfattas: https://www.finfunmermaid.com/

AVTALET: Användningen av denna webbplats och tjänster på denna webbplats som tillhandahålls av Blue Spring Partners, LLC (nedan kallat "Företaget") är föremål för följande villkor och villkor (nedan kallat "Avtalet"), alla delar och under- delar av vilka är specifikt införlivade genom hänvisning här. Detta avtal ska styra användningen av alla sidor på denna webbplats (hädanefter gemensamt kallad "Webbplats") och alla tjänster som tillhandahålls av eller på denna webbplats ("Tjänster").

1) DEFINITIONER
De parter som avses i detta avtal ska definieras enligt följande:
a) Företag, oss, vi: Företaget, som skapare, operatör och utgivare av webbplatsen, gör webbplatsen och vissa tjänster på den tillgängliga för användare. Blue Spring Partners, LLC, Company, Us, We, Our, Ours och andra förstapersonspronomen kommer att hänvisa till företaget, såväl som alla anställda och dotterbolag till företaget.
b) Du, Användaren, Kunden: Du, som användare av Webbplatsen, kommer att hänvisas till genom hela detta Avtal med andrapersonspronomen som Du, Din, Din eller som Användare eller Kund.
c) Parter: Tillsammans kommer parterna i detta avtal (företaget och du) att kallas för parter.

2) SAMTYCKE OCH ACCEPTERANDE
Genom att använda webbplatsen garanterar du att du har läst och granskat detta avtal och att du samtycker till att vara bunden av det. Om du inte samtycker till att vara bunden av detta avtal, vänligen lämna webbplatsen omedelbart. Företaget samtycker endast till att tillhandahålla användning av denna webbplats och tjänster till dig om du samtycker till detta avtal.

3) ÅLDERSBEGRÄNSNING
Du måste vara minst 18 (arton) år för att använda denna webbplats eller någon av tjänsterna som finns här. Genom att använda denna webbplats, representerar och garanterar du att du är minst 18 år gammal och kan juridiskt acceptera detta avtal. Företaget tar inget ansvar eller ansvar för någon felaktig framställning av din ålder.

4) licens att använda webbplatsen
Företaget kan förse dig med viss information som ett resultat av din användning av webbplatsen eller tjänsterna. Sådan information kan innefatta, men är inte begränsad till, dokumentation, data eller information som utvecklats av företaget och annat material som kan hjälpa dig att använda webbplatsen eller tjänsterna ("företagets material"). I enlighet med detta avtal ger företaget dig en icke-exklusiv, begränsad, icke-överlåtbar och återkallbar licens att använda företagets material enbart i samband med din användning av webbplatsen och tjänsterna. Företagets material får inte användas för något annat ändamål, och denna licens upphör vid ditt upphörande av användningen av webbplatsen eller tjänsterna eller vid uppsägning av detta avtal.

5) IMMATERIELL EGENDOM
Du samtycker till att webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls av företaget är företagets egendom, inklusive alla upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter, patent och annan immateriell egendom ("företagets IP"). Du samtycker till att företaget äger alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till företagets IP och att du inte kommer att använda företagets IP för något olagligt eller kränkande syfte. Du samtycker till att inte reproducera eller distribuera företagets IP på något sätt, inklusive elektroniskt eller via registrering av några nya varumärken, handelsnamn, servicemärken eller Uniform Resource Locators (URLs), utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget.
a) För att göra webbplatsen och tjänsterna tillgängliga för dig, ger du härmed företaget en royaltyfri, icke-exklusiv, världsomspännande licens att kopiera, visa, använda, sända, överföra och göra härledda verk av allt innehåll du publicerar, ladda upp eller på annat sätt göra tillgänglig för webbplatsen ("Ditt innehåll"). Företaget hävdar inga ytterligare äganderätter till ditt innehåll.
b) Om du känner att någon av dina immateriella rättigheter har kränkts eller på annat sätt kränkts genom att någon annan av våra användare publicerat information eller media, vänligen kontakta oss och meddela oss.

6) ANVÄNDARSKYLDIGHETER
Som användare av webbplatsen eller tjänsterna kan du bli ombedd att registrera dig hos oss. När du gör det kommer du att välja en användaridentifierare, som kan vara din e-postadress eller en annan term, samt ett lösenord. Du kan också tillhandahålla personlig information, inklusive, men inte begränsat till, ditt namn. Du ansvarar för att säkerställa att denna information är korrekt. Denna identifierande information gör det möjligt för dig att använda webbplatsen och tjänsterna. Du får inte dela sådan identifieringsinformation med någon tredje part, och om du upptäcker att din identifieringsinformation har äventyrats, samtycker du till att meddela oss omedelbart skriftligt. E-postavisering räcker. Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten och säkerheten för din identifieringsinformation samt att hålla oss underrättade om eventuella ändringar av din identifieringsinformation. Att tillhandahålla falsk eller felaktig information, eller använda webbplatsen eller tjänsterna för att ytterligare bedrägeri eller olaglig aktivitet är skäl för omedelbar uppsägning av detta avtal.

7) ACCEPTABEL ANVÄNDNING
Du samtycker till att inte använda webbplatsen eller tjänsterna för något olagligt syfte eller något syfte som är förbjudet enligt denna klausul. Du samtycker till att inte använda webbplatsen eller tjänsterna på något sätt som kan skada webbplatsen, tjänsterna eller företagets allmänna verksamhet.
a) Du samtycker vidare till att inte använda webbplatsen eller tjänsterna:
I) att trakassera, missbruka eller hota andra eller på annat sätt kränka någon persons juridiska rättigheter;
II) Att bryta mot företagets eller tredje parts immateriella rättigheter;
III) Att ladda upp eller på annat sätt sprida datavirus eller annan programvara som kan skada någon annans egendom;
IV) Att begå något bedrägeri;
V) Att delta i eller skapa olagligt hasardspel, lotterier eller pyramidspel;
VI) Att publicera eller distribuera något obscent eller ärekränkande material;
VII) Att publicera eller distribuera material som uppmuntrar till våld, hat eller diskriminering mot någon grupp;
VIII) Att olagligt samla in information om andra.

8) SEKRETESSINFORMATION
Genom din användning av webbplatsen och tjänsterna kan du förse oss med viss information. Genom att använda webbplatsen eller tjänsterna godkänner du företaget att använda din information i USA och alla andra länder där vi kan vara verksamma.
a) Information vi kan samla in eller ta emot: När du registrerar dig för ett konto ger du oss en giltig e-postadress och kan ge oss ytterligare information, såsom ditt namn eller faktureringsinformation. Beroende på hur du använder vår webbplats eller tjänster kan vi också få information från externa applikationer som du använder för att komma åt vår webbplats, eller så kan vi få information via olika webbteknologier, såsom cookies, loggfiler, tydliga gifs, webbfyrar eller andra .
b) Hur vi använder information: Vi använder informationen som samlas in från dig för att säkerställa din fortsatta goda upplevelse på vår webbplats, inklusive via e-postkommunikation. Vi kan också spåra vissa aspekter av den passiva informationen som tas emot för att förbättra vår marknadsföring och analys, och för detta kan vi arbeta med tredjepartsleverantörer.
c) Hur du kan skydda din information: Om du vill inaktivera vår åtkomst till all passiv information vi får från användningen av olika teknologier, kan du välja att inaktivera cookies i din webbläsare.

9) försäljning av varor/tjänster
Företaget kan sälja varor eller tjänster eller tillåta tredje part att sälja varor eller tjänster på webbplatsen. Företaget åtar sig att vara så noggrann som möjligt med all information om varorna och tjänsterna, inklusive produktbeskrivningar och bilder. Företaget garanterar dock inte riktigheten eller tillförlitligheten av någon produktinformation, och du erkänner och samtycker till att du köper sådana produkter på egen risk.

10) frakt/leverans/returpolicy
Du samtycker till att säkerställa betalning för alla föremål som du kan köpa från oss, och du bekräftar och bekräftar att priserna kan ändras. När du köper en fysisk vara samtycker du till att förse oss med en giltig e-postadress och leveransadress, samt giltig faktureringsinformation. Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller avbryta en beställning av vilken anledning som helst, inklusive fel eller utelämnanden i informationen som du tillhandahåller oss. Om vi ​​gör det efter att betalningen har behandlats, kommer vi att utfärda en återbetalning till dig på beloppet av köpeskillingen. Vi kan också begära ytterligare information från dig innan vi bekräftar en försäljning, och vi förbehåller oss rätten att lägga eventuella ytterligare begränsningar på försäljningen av någon av våra produkter. Du samtycker till att säkerställa betalning för alla föremål som du kan köpa från oss, och du bekräftar och bekräftar att priserna kan ändras. För försäljning av fysiska produkter kan vi komma att förauktorisera ditt kredit- eller betalkort när du gör beställningen, eller så kan vi helt enkelt debitera ditt kort vid leverans. Du samtycker till att övervaka din betalningsmetod. Leveranskostnader och datum kan komma att ändras från de kostnader och datum som Du är offererad på grund av oförutsedda omständigheter. För alla frågor, bekymmer eller tvister, samtycker du till att kontakta oss i god tid på följande: customercare@finfun.com.

Om du är missnöjd med något du har köpt på vår webbplats kan du göra följande:
Se vår sida för beställningar och returer: https://www.finfunmermaid.com/orders-returns.

11) reverse engineering och säkerhet
Du samtycker till att inte utföra någon av följande åtgärder:
a) Omvänd ingenjörskonst, eller försök att bakåtkonstruera eller demontera kod eller programvara från eller på webbplatsen eller tjänsterna;
b) Brott mot säkerheten för webbplatsen eller tjänsterna genom obehörig åtkomst, kringgående av kryptering eller andra säkerhetsverktyg, datautvinning eller störning av någon värd, användare eller nätverk.

12) DATAFÖRLUSTER
Företaget tar inte ansvar för säkerheten för ditt konto eller innehåll. Du samtycker till att din användning av webbplatsen eller tjänsterna sker på egen risk.

13) ERSÄTTNING
Du samtycker till att försvara och gottgöra företaget och något av dess dotterbolag (om tillämpligt) och hålla oss oskadliga mot alla juridiska anspråk och krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som kan uppstå från eller relatera till din användning eller missbruk av webbplatsen eller Tjänster, ditt brott mot detta avtal eller ditt beteende eller dina handlingar. Du samtycker till att företaget ska kunna välja sitt eget juridiska ombud och kan delta i sitt eget försvar, om företaget så önskar.

14) SPAMPOLICY
Du är strängt förbjuden att använda webbplatsen eller någon av företagets tjänster för olagliga spamaktiviteter, inklusive att samla in e-postadresser och personlig information från andra eller skicka kommersiella massmeddelanden.

15) sms/mms-program
Skyldighet att meddela och gottgöra: Om du vid något tillfälle avser att sluta använda mobiltelefonnumret som har använts för att prenumerera på programmet, inklusive att säga upp din serviceplan eller sälja eller överföra telefonnumret till en annan part, samtycker du till att du kommer att slutföra processen för att välja bort användare som anges ovan innan du avslutar din användning av mobiltelefonnumret. Du förstår och samtycker till att ditt avtal om att göra det är en väsentlig del av dessa villkor. Du samtycker vidare till att, om du slutar använda ditt mobiltelefonnummer utan att meddela oss om en sådan ändring, samtycker du till att du kommer att vara ansvarig för alla kostnader (inklusive advokatarvoden) och skulder som ådras av oss, eller någon part som hjälper till med leveransen av mobilmeddelandena, som ett resultat av anspråk från individ(er) som senare tilldelas det mobiltelefonnumret. Denna skyldighet och överenskommelse kommer att överleva varje uppsägning eller uppsägning av ditt avtal att delta i något av våra program.

DU GODKÄNNER ATT DU SKA ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA OSS OSKADLIGA FRÅN EVENTUELLA ANSVAR ELLER ANSVAR SOM RESULTAT AV DIN UNDERLÅTENHET ATT MEDDELA OSS OM EN ÄNDRING I INFORMATIONEN DU HAR TILLHANDAHÅLLET, INKLUSIVE EVENTUELLA ANSVAR ELLER ANSVARSANSVAR §4C. 227, et seq., ELLER LIKNANDE STATLIGA OCH FEDERALA LAGAR, OCH EVENTUELLA REGLER UNDER DÄR RESULTAT FRÅN OSS SOM FÖRSÖKER KONTAKTA DIG PÅ MOBILNUMMERET DU anger.

Programbeskrivning: Utan att begränsa programmets omfattning kan användare som väljer att delta i programmet förvänta sig att få meddelanden om marknadsföring och försäljning av Fin Fun-produkter.

Kostnad och frekvens: Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma. Programmet involverar återkommande mobilmeddelanden, och ytterligare mobilmeddelanden kan skickas med jämna mellanrum baserat på din interaktion med oss.

Supportinstruktioner: För support angående programmet, sms:a "HJÄLP" till numret du fick meddelanden från eller mejla oss på customercare@finfun.com. Observera att användningen av denna e-postadress inte är en acceptabel metod för att välja bort programmet. Opt-outs måste lämnas in i enlighet med de förfaranden som anges ovan.

MMS-avslöjande: Programmet kommer att skicka SMS TM (avslutande meddelanden) om din mobila enhet inte stöder MMS-meddelanden.

Vår garantifriskrivning: Programmet erbjuds i befintligt skick och kanske inte är tillgängligt i alla områden vid alla tidpunkter och kanske inte fortsätter att fungera i händelse av produkt, programvara, täckning eller andra ändringar som görs av din trådlösa bärare. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några förseningar eller misslyckanden i mottagandet av mobilmeddelanden som är kopplade till detta program. Leverans av mobilmeddelanden är föremål för effektiv överföring från din leverantör av trådlösa tjänster/nätoperatör och ligger utanför vår kontroll.

Deltagarekrav: Du måste ha en egen trådlös enhet som kan skicka meddelanden i två riktningar, använda en deltagande trådlös operatör och vara abonnent på trådlösa tjänster med textmeddelandetjänst. Inte alla mobiltelefonleverantörer har den nödvändiga tjänsten för att delta. Kontrollera telefonens funktioner för specifika textmeddelandeinstruktioner.

Åldersbegränsning: Du får inte använda eller engagera dig i plattformen om du är under tretton (13) år. Om du använder eller engagerar dig i Plattformen och är mellan tretton (13) och arton (18) år, måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att göra det. Genom att använda eller engagera dig i plattformen erkänner och samtycker du till att du inte är under tretton (13) år, är mellan tretton (13) och arton (18) och har din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att använda eller engagera sig i plattformen, eller är i vuxen ålder i din jurisdiktion. Genom att använda eller engagera dig i plattformen erkänner och samtycker du också till att du enligt din jurisdiktions tillämpliga lag har rätt att använda och/eller engagera dig i plattformen.

Förbjudet innehåll: Du bekräftar och samtycker till att inte skicka något förbjudet innehåll över plattformen. Förbjudet innehåll inkluderar:

  • Alla bedrägliga, ärekränkande, ärekränkande, skandalösa, hotfulla, trakasserande eller förföljande aktiviteter; 
  • Stötande innehåll, inklusive svordomar, obscenitet, elakhet, våld, trångsynthet, hat och diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
  • Piratkopierade datorprogram, virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig kod; 
  • Alla produkter, tjänster eller kampanjer som är olagliga där sådan produkt, tjänst eller marknadsföring därav tas emot; 
  • Allt innehåll som implicerar och/eller refererar till personlig hälsoinformation som är skyddad av Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) eller Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC”-lagen); och 
  • Allt annat innehåll som är förbjudet enligt tillämplig lag i den jurisdiktion från vilken meddelandet skickas. 

Tvistlösning: I händelse av att det finns en tvist, anspråk eller kontrovers mellan dig och oss, eller mellan dig och Blue Spring Partners LLC d/b/a Fin Fun eller någon annan tredjepartstjänsteleverantör som agerar på våra vägnar för att överföra mobilmeddelanden inom programmets omfattning, som härrör från eller hänför sig till federala eller statliga lagstadgade anspråk, sedvanerättsanspråk, detta avtal, eller brott, uppsägning, verkställighet, tolkning eller giltighet därav, inklusive fastställande av omfattningen eller tillämpligheten i detta avtal för att skilje, sådan tvist, anspråk eller tvist kommer att vara, i den utsträckning som lagen tillåter.

Parterna är överens om att överlämna tvisten till bindande skiljeförfarande i enlighet med de kommersiella skiljedomsreglerna från American Arbitration Association (“AAA”) som då gäller. Om inte annat anges häri, ska skiljemannen tillämpa de materiella lagarna i den federala rättskretsen där [FÖRETAGENS NAMN] huvudsakliga verksamhetsställe är beläget, utan hänsyn till dess lagkonfliktsregler. Inom tio (10) kalenderdagar efter att skiljekravet delgivits en part ska parterna gemensamt välja en skiljeman med minst fem års erfarenhet i den egenskapen och som har kunskap om och erfarenhet av tvistens föremål. Om parterna inte kommer överens om en skiljeman inom tio (10) kalenderdagar, kan en part begära att AAA ska utse en skiljeman, som måste uppfylla samma erfarenhetskrav. I händelse av en tvist ska skiljemannen besluta om verkställbarheten och tolkningen av detta skiljedomsavtal i enlighet med Federal Arbitration Act (“FAA”). Parterna är också överens om att AAA:s regler för nödåtgärder för skydd ska gälla i stället för att begära nödföreläggande från en domstol. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande, och ingen part ska ha rätt att överklaga förutom de som anges i avsnitt 10 i FAA. Varje part ska stå för sin del av de arvoden som betalas för skiljemannen och förvaltningen av skiljeförfarandet; skiljemannen ska dock ha befogenhet att beordra en part att betala hela eller delar av sådana avgifter som en del av ett välmotiverat beslut. Parterna är överens om att skiljemannen ska ha befogenhet att tillerkänna advokatarvoden endast i den utsträckning som uttryckligen tillåts i lag eller avtal. Skiljemannen ska inte ha någon befogenhet att utdöma straffskadestånd och varje part avsäger sig härmed rätten att begära eller återkräva straffskadestånd med avseende på en tvist som löses genom skiljedom. Parterna är överens om att enbart skilje medling på individuell basis, och detta avtal tillåter inte klassskiljeförfarande eller några anspråk som käranden eller gruppmedlemmar i något grupp- eller representativt skiljeförfarande. Förutom vad som krävs enligt lag får varken en part eller skiljemannen avslöja existensen, innehållet eller resultatet av någon skiljedom utan föregående skriftligt medgivande från båda parter, såvida inte för att skydda eller utöva en laglig rättighet. Om något villkor eller bestämmelse i detta avsnitt är ogiltigt, olagligt eller omöjligt att verkställa i någon jurisdiktion, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller omöjlighet att verkställa någon annan term eller bestämmelse i detta avsnitt eller ogiltigförklara eller göra sådana villkor eller bestämmelse omöjliga i någon annan jurisdiktion. . Om en tvist av någon anledning fortsätter i domstol snarare än i skiljedom, avsäger sig parterna härmed all rätt till en juryrättegång. Denna skiljedomsbestämmelse ska överleva varje uppsägning eller uppsägning av ditt avtal att delta i något av våra program.

16) tredje parts länkar och innehåll
Företaget kan ibland publicera länkar till tredje parts webbplatser eller andra tjänster. Du samtycker till att företaget inte är ansvarigt eller ansvarigt för någon förlust eller skada som orsakas till följd av din användning av tredje parts tjänster som länkas till från vår webbplats.

17) MODIFIKATION & VARIATION
Företaget kan, från tid till annan och när som helst utan att meddela dig, ändra detta avtal. Du samtycker till att företaget har rätt att ändra detta avtal eller revidera allt som finns häri. Du samtycker vidare till att alla ändringar av detta avtal är i full kraft och verkan omedelbart efter publicering på webbplatsen och att ändringar eller variationer kommer att ersätta alla tidigare versioner av detta avtal, såvida inte tidigare versioner specifikt hänvisas till eller införlivas i den senaste modifieringen eller variationen i detta avtal.
a) I den mån någon del eller underdel av detta avtal anses ineffektivt eller ogiltigt av någon domstol, samtycker du till att den tidigare, effektiva versionen av detta avtal ska anses verkställbar och giltig i största möjliga utsträckning.
b) Du samtycker till att rutinmässigt övervaka detta Avtal och hänvisa till ikraftträdandedatumet som anges högst upp i detta Avtal för att notera ändringar eller variationer. Du samtycker vidare till att rensa din cache när du gör det för att undvika att komma åt en tidigare version av detta avtal. Du samtycker till att din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar av detta avtal är en manifestation av ditt fortsatta samtycke till detta avtal.
c) I händelse av att du inte övervakar några ändringar av eller variationer av detta avtal, samtycker du till att ett sådant misslyckande ska betraktas som ett jakande avstående från din rätt att granska det modifierade avtalet.

18) HELA AVTALET
Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna med avseende på all användning av denna webbplats. Detta avtal ersätter och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal eller överenskommelser, skriftliga eller muntliga, angående användningen av denna webbplats.

19) SERVICEAVBROTT
Företaget kan behöva avbryta din åtkomst till webbplatsen för att utföra underhåll eller nödtjänster på schemalagd eller oplanerad basis. Du samtycker till att din åtkomst till webbplatsen kan påverkas av oförutsedda eller oplanerade driftstopp, av vilken anledning som helst, men att företaget inte ska ha något ansvar för någon skada eller förlust som orsakas till följd av sådan driftstopp.

20) löptid, uppsägning och avstängning
Företaget kan säga upp detta avtal med dig när som helst av vilken anledning som helst, med eller utan anledning. Företaget förbehåller sig specifikt rätten att säga upp detta avtal om du bryter mot någon av villkoren som beskrivs häri, inklusive, men inte begränsat till, kränkning av företagets eller en tredje parts immateriella rättigheter, underlåter att följa tillämpliga lagar eller andra juridiska skyldigheter och/eller publicera eller distribuera olagligt material. Om du har registrerat dig för ett konto hos oss kan du också säga upp detta avtal när som helst genom att kontakta oss och begära uppsägning. Vid uppsägning av detta Avtal ska alla bestämmelser som till sin natur förväntas fortsätta att upphöra att gälla förbli i full kraft och verkan.

21) INGA GARANTIER
Du samtycker till att din användning av webbplatsen och tjänsterna sker på din egen och exklusiva risk och att alla tjänster som tillhandahålls av oss är "i befintligt skick". Företaget avsäger sig härmed uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive, men inte begränsat till, den underförstådda garantin för lämplighet för ett visst ändamål och den underförstådda garantin för säljbarhet. Företaget lämnar inga garantier för att webbplatsen eller tjänsterna kommer att uppfylla dina behov eller att webbplatsen eller tjänsterna kommer att vara oavbrutna, felfria eller säkra. Företaget lämnar heller inga garantier för tillförlitligheten eller riktigheten av någon information på webbplatsen eller som erhålls via tjänsterna. Du samtycker till att alla skador som kan uppstå för dig, genom ditt datorsystem, eller som ett resultat av förlust av dina data från din användning av webbplatsen eller tjänsterna är ditt ensamma ansvar och att företaget inte är ansvarigt för sådan skada eller förlust .

22) ansvarsbegränsning
Företaget ansvarar inte för några skador som kan uppstå till dig som ett resultat av din användning av webbplatsen eller tjänsterna, i den utsträckning som lagen tillåter. Företagets maximala ansvar som härrör från eller relaterar till detta avtal är begränsat till det högsta av hundra (1 318,99 kr) amerikanska dollar eller det belopp som du betalat till företaget under de senaste sex (6) månaderna. Detta avsnitt gäller alla anspråk från dig, inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst eller inkomst, följd- eller straffskadestånd, försumlighet, strikt ansvar, bedrägeri eller skadestånd av något slag.

23) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:
a) SPRÅK: All kommunikation eller meddelanden som ges i enlighet med detta avtal ska vara på engelska.
b) JURISDIKTION, PLATS OCH LAGVAL: Genom din användning av webbplatsen eller tjänsterna samtycker du till att lagarna i delstaten Idaho ska styra alla frågor eller tvister som rör eller uppstår ur detta avtal, såväl som alla tvister om alla slag som kan uppstå mellan dig och företaget, med undantag för dess lagkonfliktbestämmelser. Om någon rättstvist som specifikt tillåts enligt detta avtal inleds, är parterna överens om att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för delstats- och federala domstolar i följande län: USA, Idaho. Parterna är överens om att denna bestämmelse om lag, plats och jurisdiktion inte är tillåtande utan snarare tvingande till sin natur. Du avsäger dig härmed rätten till alla invändningar mot plats, inklusive hävdande av doktrinen om forum non conveniens eller liknande doktrin.
c) SKILJEHANDLING: I händelse av en tvist mellan parterna angående eller som uppstår ur detta avtal, ska parterna först försöka lösa tvisten personligen och i god tro. Om dessa personliga upplösningsförsök misslyckas ska parterna hänskjuta tvisten till bindande skiljedom. Skiljeförfarandet ska genomföras i följande län: USA. Skiljeförfarandet ska utföras av en enda skiljeman, och en sådan skiljedomare ska inte ha någon behörighet att lägga till parter, ändra bestämmelserna i detta avtal, utdöma straffskadestånd eller certifiera en klass. Skiljemannen ska vara bunden av tillämplig och styrande federal lag samt lagen i följande stat: Idaho. Varje part ska betala sina egna kostnader och arvoden. Krav som kräver skiljedom enligt detta avsnitt inkluderar, men är inte begränsade till: kontraktsanspråk, skadeståndsanspråk, anspråk baserade på federal och statlig lag och anspråk baserade på lokala lagar, förordningar, stadgar eller förordningar. Anspråk på immateriella rättigheter från företaget kommer inte att bli föremål för skiljedom och kan, som ett undantag från denna underdel, väckas. Parterna avsäger sig, i enlighet med denna underdel av detta avtal, alla rättigheter de kan ha till en juryrättegång med avseende på skiljemål.
d) ÖVERLÅTNING: Detta avtal, eller rättigheterna som beviljas enligt detta, får inte överlåtas, säljas, leasas eller på annat sätt överföras helt eller delvis av dig. Skulle detta avtal, eller rättigheterna som beviljas enligt detta, överlåtas, säljas, leasas eller på annat sätt överföras av företaget, kommer företagets rättigheter och skyldigheter att binda och tillfalla eventuella överlåtare, administratörer, efterträdare och exekutörer.
e) AVSKÄRBARHET: Om någon del eller underdel av detta avtal anses ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol eller behörig skiljedomare, kommer de återstående delarna och underdelarna att verkställas i största möjliga utsträckning. I sådant tillstånd ska återstoden av detta avtal fortsätta med full kraft.
f) INGEN AVSTÅND: I händelse av att vi misslyckas med att upprätthålla någon bestämmelse i detta avtal, ska detta inte utgöra ett avstående från någon framtida upprätthållande av den bestämmelsen eller någon annan bestämmelse. Avstående från någon del eller underdel av detta avtal kommer inte att utgöra ett avstående från någon annan del eller underdel.
g) RUBRIKER ENDAST FÖR bekvämlighet: Rubriker på delar och underdelar under detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och organisation. Rubriker ska inte påverka innebörden av några bestämmelser i detta avtal.
h) INGEN AGENTUR, PARTNERSKAP ELLER JOINT VENTURE: Ingen agentur, partnerskap eller joint venture har skapats mellan parterna som ett resultat av detta avtal. Ingen part har någon befogenhet att binda den andra till tredje part.
i) FORCE MAJEURE: Företaget är inte ansvarigt för underlåtenhet att prestera på grund av orsaker utanför dess rimliga kontroll inklusive, men inte begränsat till, Guds handlingar, civila myndigheters handlingar, militära myndigheters handlingar, upplopp, embargon, naturhandlingar och naturkatastrofer och andra handlingar som kan bero på oförutsedda omständigheter.
j) ELEKTRONISK KOMMUNIKATION TILLÅTEN: Elektronisk kommunikation är tillåten för båda parter enligt detta avtal, inklusive e-post eller fax. För eventuella frågor eller funderingar, vänligen maila oss på följande adress: customercare@finfun.com.